doctor-foto

Lékařka ve specializační přípravě oboru všeobecné praktické lékařství, zakladatelka G&G Medical.

MUDr. Karolina Gardelková

Lékařka ordinace VPL

Vystudovala obor všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvovala v roce 2017. Specializační přípravu v oboru všeobecné praktické lékařství zahájila ve společnosti MOJE AMBULANCE a.s., kde působila do roku 2022. Následně se podílela na založení naší ordinace a od počátku je součástí našeho týmu. Je členkou Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pracuje na získání atestace v oboru všeobecné praktické lékařství.