doctor-foto

Praktický lékař se specializovanou způsobilostí v oboru, vedoucí lékař a zakladatel G&G Medical.

MUDr. Adam Gardelka

General practitioner, Head of office

Vystudoval obor všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kterou absolvoval v roce 2016. Specializační přípravu v oboru všeobecné praktické lékařství zahájil ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra, kde působil v letech 2016-2018. V roce 2018 začal pracovat ve společnosti MOJE AMBULANCE a.s., v roce 2020 složil atestační zkoušku v oboru všeobecné praktické lékařství a v roce 2021 se stal vedoucím lékařem na pobočce MOJE AMBULANCE – Nové Butovice. V roce 2022 získal diplom celoživotního vzdělávání. Je jedním ze zakladatelů naší ordinace o od počátku zde pracuje jako vedoucí lékař.